บันทึกคำร้องใหม่

กรุณากรอกข้อมูลจริงทั้งหมด * จำเป็น

ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
หมายเลขบัตร
เรื่องร้องทุกข์
Upload รูปภาพ
ยกเลิก