คำร้องขอถังขยะ

กรุณากรอกข้อมูลจริงทั้งหมด * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง
หมายเลขบัตร
มีความประสงค์ให้เทศบาลนครอุดรธานีดำเนินการเรื่อง
Upload รูปภาพ
ยกเลิก